Sähkötekniikka

Mittavat myrskytuhot ovat asettaneet paineita sähköverkkojen toimintavarmuuden kehittämiselle. Vuonna 2014 voimaan astunut uusi sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöt parantamaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Laki edellyttää, ettei
haja-asutusalueiden vakituisissa asunnoissa saa siirtymäajan jälkeen (vuoden 2028 loppuun mennessä) esiintyä yli 36 tunnin tai taajamissa yli 6 tunnin sähkökatkoksia. Merkittäviä parannuksia aikaansaadaan mm. siirtymällä avokaapeloinnista maakaapelointiin ja siirtämällä avojohtoja teiden varsille. 

Lakimuutos vaikuttaa voimakkaasti sähkörakentamisen kenttään, jossa maarakentaminen näyttelee jatkossa yhä merkittävämpää roolia. Seuraavan 15 vuoden aikana koko Suomessa tehdään sähköverkkojen toimintavarmuuden parantamiseksi paljon työtä, jossa infrarakentamisen ammattilaiset ovat voimakkaasti mukana.

Meillä on käytössä monipuolinen maanrakennuskalusto sekä sähkötekniikan osaajia. Tämä yhdistelmä takaa laadukkaat ja tehokkaat toteutukset sähkönjakeluverkon rakentamisurakoissa.