Menu Close menu

02.03.2020 Siiri Varjola

VMSV:n ja Alvan vesihuoltoyhteistyö jatkuu Jyväskylässä

VMSV jatkaa työtä Alvan vesihuoltoverkostojen parissa. VMSV:llä pohditaan nyt, miten muuttuvat palvelumarkkinat vaikuttavat tulevaisuudessa omaan palveluvalikoimaan.

VMSV ja Alva-yhtiöt ovat allekirjoittaneet Jyväskylän vesihuoltoverkoston kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvän urakkasopimuksen.

Sopimuksen laskennallinen arvo on n. 12 miljoonaa euroa ja sen pituus ilman optioita on 3 vuotta. VMSV on kiitollinen siitä, että hyvin sujunut yhteistyö jatkuu uuden sopimuksen merkeissä.

”Tämä antaa mahdollisuuden kehittää kunnossapitotoimintaamme vähän pidemmällä tähtäimellä”, iloitsee Ari Huusko. ”Yhteistyö Alvan kanssa on ollut hedelmällistä ja antanut meille uusia eväitä kohti laajenevia vesihuollon palvelumarkkinoita. Pyrimme tekemään parhaamme ja olemaan luottamuksen arvoisia.”

Yhteistyötä yli organisaatiorajojen

Työ Jyväskylän verkostojen parissa siis jatkuu, mutta sen lisäksi VMSV:llä on seurattu valppaasti myös maanlaajuisen tilanteen kehittymistä. Huuskon mukaan vesihuollon korjausvelkaa on Suomessa yhteensä jo niin paljon, että on erityisen tärkeää tehdä yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

”Sillä tavalla parhaat käytännöt ja toimintatavat sekä uudet innovaatiot saadaan käyttöön tehokkaasti. Pyritään siihen, että maan pitäminen asuttuna ei jäisi ainakaan vesihuollosta kiinni”, Huusko toteaa. 

Kokonaiskuva haltuun ja palveluvalikoima kehityksen alle

Verkoston tilanne on kuitenkin monin paikoin epävarma: monissa kunnissa on ajauduttu siihen tilanteeseen, että 60- ja 70-luvulla rakennetussa verkossa on alkanut ilmetä paljon yllättäviä vikatilanteita. Se on poikinut hälytystehtäviä myös VMSV:lle, mikä on saanut yritysjohdon pohtimaan, voisiko kuntien tilanteen parantamiseksi tehdä enemmänkin.

”Kuntien olisi ensin tärkeintä muodostaa kokonaiskuva siitä, minkälaisessa kunnossa verkosto kokonaisuudessaan on ja mitä toimenpiteitä asialle tullaan lähivuosina tekemään. Se antaa hyvän rungon tekemiselle ja auttaa pitämään riskit hallinnassa”, muistuttaa Huusko.

”Lisäksi meidän täytyy nyt vakavasti pohtia omalta osaltamme, miten pystyisimme palvelemaan kuntia paremmin ja tehokkaammin kuin pelkästään yksittäisiä vesivuotoja paikkailemalla. Aika näyttää, minkälaisen palveluvalikoiman saamme rakennettua”, Huusko pohtii.

Tietysti varmuusvarastot, vuotopäivystys sekä akuutti vuotokorjaus ovat jo nyt sellaisia asioita, mitä kannattaisi suunnitella kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä.

”Se lisää kustannustehokkuutta huomattavasti. Meillä sellaisen palvelun järjestämiseen on jo hyvät edellytykset”, Huusko vinkkaa.

 

Olisitko valmis ottamaan askeleen kuntarajojen yli vesihuollon toimitusvarmuuden nimissä?

 

Lisätiedot: Ari Huusko, ari.huusko@vmsv.fi, 040 8228 834